Algemene voorwaarden

Voorafgaande opmerkingen

Waar u in deze algemene voorwaarden “luchthaven” leest, kan dit telkens vervangen worden door “treinstation”.

Waar u in deze algemene voorwaarden “vlucht” leest kan dit telkens vervangen worden door of “treinreis”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transportprestaties die Airportservice Christophe aanbiedt (het luchthavenvervoer, het personenvervoer en de koerierdiensten).

Voor uw veiligheid is het dragen van de veiligheidsgordels in het transportmiddel van Airportservice Christophe verplicht.

Het is verboden te roken en te eten in het transportmiddel van Airportservice Christophe.

Personen die zichtbare tekenen van dronkenschap vertonen kunnen om veiligheidsredenen geweigerd worden. Het komt de chauffeur van Airportservice Christophe toe hierover een oordeel te vellen.

Wie het transportmiddel van Airportservice Christophe service bewust vervuilt, zal de kosten voor de schoonmaak dienen te betalen . Wie schade (ongeacht de reden) toebrengt aan het transportmiddel van Airportservice Christophe, zal instaan voor de vergoeding van de herstelling van deze schade door een erkend hersteller.

Het is steeds de chauffeur van Airportservice Christophe die het traject voor de transportprestatie bepaalt.

Particulieren kunnen de transportprestaties van Airportservice Christophe op 2 manieren vereffenen: contante betaling aan de chauffeur of betaling via een bankoverschrijving voorafgaand aan de uitvoering van de gewenste transportprestatie. Indien u als particulier een factuur wenst te ontvangen, dient u dit bij de boeking te vermelden.

In het geval van contante betaling gebeurt deze altijd tijdens de heenreis. Indien u kiest voor betaling via een bankoverschrijving, dient Airportservice Christophe de betaling te ontvangen minstens 3 dagen voor de uitvoering van de transportprestatie.

Voor bedrijven worden de transportprestaties van Airportservice Christophe via factuur vereffend. Airportservice Christophe zal steeds een vervaldag voor de betaling voorzien. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% op jaarbasis en een schadevergoeding verschuldigd van 12% op de totale prijs met een minimum van 125 euro. Bij gedeeltelijke betaling blijft de voornoemde schadevergoeding verschuldigd.

Om Airportservice Christophe toe te laten een correcte transportprestatie te verzekeren, moet de klant een aantal nuttige informaties verstrekken: deze omvatten minimaal het aantal te transporteren personen en bagagestukken, het vertrekpunt en de bestemming (adres), het gewenste vertrek- en/of aankomstuur, de bestemming of herkomst van de vlucht, identificatie van de vlucht (vluchtnummer), een telefoonnummer (mobiele telefoon) waarop de klant die het voorwerp uitmaakt van het transport, bereikbaar is.

Airportservice Christophe kan eenzijdig en gemotiveerd door weersomstandigheden, verkeerssituaties (file), wegenwerken, stakingen, enz. het tijdstip voor vertrek naar een bestemming aanpassen. De klant zal hiervan tijdig worden ingelicht.

Wachttijden veroorzaakt door het toedoen van de klant kunnen aangerekend worden. De klant is ertoe gebonden elke vertraging van meer dan 30 minuten onmiddellijk te melden aan Airportservice Christophe.

Airportservice Christophe kan in gevallen van overmacht (onvoorziene situaties op de weg, weeromstandigheden, stakingen, wegenwerken) nooit op enige manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet of laattijdig bereiken van de bestemming. In dit geval zal de klant de kost voor de gevraagde transportprestatie steeds verschuldigd zijn.

Indien Airportservice Christophe, door het toedoen van de klant (de klant weigert het transport, het vervoerde pakket wordt geweigerd door de bestemmeling of kan niet afgeleverd worden, enz.) of wegens overmacht, geen uitvoering kan geven aan het geheel of een deel van een transportprestatie, is een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de prijs die werd overeengekomen voor de uitvoering van de transportprestatie.

Airportservice Christophe kan de boeking van een transportprestatie wegens overmacht eenzijdig annuleren zonder dat hiervoor een schadevergoeding aan de klant verschuldigd is. In dit geval dient de klant de geannuleerde transportprestatie niet te betalen.

Bij boeking van een transportprestatie gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Airportservice Christophe kan deze voorwaarde op elk moment eenzijdig wijzigen.

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de zetel van Airportservice Christophe is gevestigd.